Photo Album 2013

 
Bhagavati Sevai
Dhwaja Sthambam Inauguration
Srinivasa Kalyanam
 
Bilva Samarpanam Shankhabhishekam Rathotsavam
 
 
Siva Parvathi Kalyanam Shastha Preethi